(Nie)wiedza o kalendarzu

Kalendarz jest dzisiaj tak powszechny, że posiada go każdy – w tradycyjnej formie papierowej lub wirtualnie we własnym telefonie. Używamy kalendarzy w życiu prywatnym (np. by zapisać wizytę u stomatologa) oraz w życiu zawodowym (np. by umówić ważne spotkanie biznesowe). Powstało mnóstwo form i rodzajów terminarzy, o czym świadczy m.in. bogata oferta na http://www.reklamowe-kalendarze.pl. Niewiele osób jednak wie, skąd wziął się kalendarz i jego podział na dni, tygodnie, miesiąc i lata.

Podział obowiązujący na całej kuli ziemskiej

Cykle dzienne stosowane były już w starożytności, z uwagi na oczywiste, zauważalne zjawisko nocy i dnia. Inaczej natomiast było z tygodniami. W starożytnym Rzymie miały po osiem dni, z uwagi na odbywające się cyklicznie jarmarki. Z koli w judaizmie związane były z okresowym, nakazanym przez Boga powstrzymywaniem się od pracy. Tydzień złożony z siedmiu dni, zakończony dniem świątecznym, wprowadził do kalendarza papież Sylwester I w 325 roku na soborze nicejskim. Dawno temu odnotowywano również miesiące, jako zbiory mijających dni między dwiema pełniami lub dwoma nowiami Księżyca. Natomiast lata po raz pierwszy pojawiły się w kalendarzu egipskim. Egipcjanie najwcześniej spostrzegli bowiem cykl, w którym Ziemia obiega Słońce.

Jak powstały nazwy jednostek czasu?

Nazwy miesięcy są pochodzenia rzymskiego. Początkowo, kalendarz rzymski dzielił rok na cztery miesiące nazwane od imion bogów- Martius, Aprilis, Maius i Iunius. Następnie dodano sześć miesięcy i nazwano je kolejnymi liczebnikami (np. September-siódmy, December-dziesiąty. Na końcu, piąty i szósty miesiąc nazwano imionami pierwszych cezarów: Julius i Augustus. W języku polskim nazwy miesięcy mają swe źródło w tradycji słowiańskiej, według której kojarzono je ze zjawiskami przyrody i pracami rolniczymi- stąd np. kwiecień, bo wszystko kwitnie lub grudzień, bo ziemia przybiera formę zmarzniętej grudy. Natomiast nazwy dni tygodnia, w języku polskim, pochodzą od liczebników i miejsca w tygodniu – np. czwartek (dzień czwarty) lub poniedziałek (po niedzieli).

Post Author: admin