Zaoszczędź dzięki audytowi energetycznemu

Prowadzisz dużą firmę? Za dużo wydajesz na rachunki za ogrzewanie? Chcesz zaoszczędzić energię? Szukasz gotowych pomysłów, zindywidualizowanych rozwiązań i profesjonalnego doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów ogrzewania? Skorzystaj z pomocy specjalistów i przeprowadzić audyt energetyczny.

Czym jest audyt termomodernizacyjny?

Audyt termomodernizacyjny, czy też energetyczny to nic innego jak ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć, której celem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów budowlanych. Audyt jest opracowywany, aby wprowadzić konkretne zmiany i rozwiązania – techniczne, organizacyjne, formalne, a także określić ich opłacalność. Dobrze zaplanowany, kompletny audyt obejmuje również doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji, których celem jest ograniczenie zużycia energii. Taka obiektywna i niezależna ekspertyza pozwala stwierdzić, które prace modernizacyjne są opłacalne oraz jakie rozwiązania i produkty techniczne są najkorzystniejsze.

Jakie elementy obejmuje?

Wzorowo kompletny audyt energetyczny uwzględnia inwentaryzację systemu grzewczego, charakterystykę energetyczną obiektu i ocenę jego właściwości cieplnych. Prócz tego określa na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację, ocenia opłacalność każdej z oferowanych metod oraz wskazuje, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Jak to się odbywa?

Na samym początku audytor ustala wysokość kosztów ogrzewania, a więc określa sprawność systemu grzewczego, ilość zapotrzebowania na ciepło, a także oblicza zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Kolejno ocenia stan techniczny budynku oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Otrzymane parametry weryfikuje z rzeczywistym stanem rzeczy i wskazuje rozwiązania i przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wreszcie ustala bilans zysków i strat energii, dokładny kosztorys oraz harmonogram działania.

Sprawdź ofertę audytów energetycznych na Audyty energetyczne – Unicon

Post Author: admin